klimatyzacja, klimatyzator

klimatyzacja Warszawa, montaż klimatyzacji

klimatyzacja

Budując budynek nie wystarczy by pokrywał on tylko bieżące zapotrzebowanie, był nowoczesny i estetyczny, ale powinien w równym stopniu odpowiadać ciągle wzrastającym wymaganiom i być konkurencyjny za 10 czy 15 lat. Deweloper musi zwracać uwagę na wiele aspektów. Część z nich to oczywiste wskaźniki takie jak lokalizacja, architektura bryły, estetyka i jakość wykończenia, wyposażenie w nowoczesne instalacje, możliwość łatwego dojazdu i zaparkowania itp. W chwili obecnej coraz większą rolę zaczynają jednak odgrywać czynniki traktowane do tej pory drugoplanowo, t.j. koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem budynku, komfort przebywania w pomieszczeniu oraz elastyczność przeprowadzania zmian w zakładanych wcześniej funkcjach. Pierwszy z czynników wymuszany jest częściowo przez Dyrektywę UE 2002/91/WE regulującą kwestię certyfikatów energetycznych dla budynków. Od 1 stycznia 2008 inwestor występując o pozwolenie na użytkowanie budynku będzie zmuszony przedstawić stosowne świadectwo energetyczne. Przyporządkowanie do określonej klasy energetycznej niewątpliwie wpłynie na koszt wynajmu powierzchni. Opłacalne stanie się inwestowanie w rozwiązania energooszczędne, rozumiane zarówno jako prawidłowo zaprojektowana struktura budynku, jak i zamontowane instalacje i urządzenia.
Pokaźną część w energetyce całego budynku zajmują urządzenia związane z wentylacją i klimatyzacją. Chcąc obniżyć koszty eksploatacyjne najlepiej stosować te odzyskujące ciepło i chłód, z układem sterowania i falownikami optymalizującymi pracę w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem naturalnych procesów takich jak „free cooling” czy „free heating”.
Warto wspomnieć, że w dwudziestoletnim cyklu życia urządzeń koszt eksploatacyjny to ok. 80% sumy wszystkich ponoszonych kosztów związanych z ich zakupem, serwisem i użytkowaniem Instalacja klimatyzacyjna musi reagować na zmienność zysków ciepła, wynikającą ze zmieniającej się liczby osób zwiedzających, dynamikę zmian zysków (lub strat) ciepła pochodzących ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz wynikającą z aktualnych warunków klimatu zewnętrznego (zmiany temperatury i wilgotności względnej powietrza).
Instalacja klimatyzacyjna spełnia swoje zadanie, wtedy gdy wilgotność względna i temperatura są stale utrzymywane na niezmiennym poziomie (w dopuszczalnych granicach tolerancji). Dotyczy to zarówno cyklów dobowych , jak i rocznych, Wszelkie większe wahania i odchylenia są bowiem dla wrażliwych muzealiów bardzo szkodliwe Od najnowszego, przeznaczonego do pomieszczeń o wyższym standardzie estetycznym, urządzenia Leo Smart, nastąpiło płynne przejście do doświadczonego projektanta wzorów przemysłowych. Wystąpienie, choć nie dotyczyło bezpośrednio urządzeń grzewczych, pokazało, że polskie wzornictwo przemysłowe cieszy się dużym uznaniem na świecie. zadbał o to, by wśród przykładowych wzorów były polskie patenty bliskie zaproszonym gościom: pokazał m.in. tzw. „farelkę”